Chłodnictwo

Projektowanie

Projektowanie

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów budowlanych i wykonawczych instalacji chłodniczych - w szczególności:

 • zakładów uboju i przetwórstwa mięsa czerwonego,
 • zakładów uboju i przetwórstwa drobiu,
 • komór przechowywania owoców oraz warzyw (również w atmosferze ULO),
 • specjalizowanych magazynów przechowywania medykamentów – szczepionek,
 • sezonowych lodowisk oraz pełnowymiarowych lodowisk hokejowych,
 • supermarketów dużych sieci handlowych,
 • browarów (chłodzenie tanków fermentacyjnych produkcji piwa),
 • zakładów przemysłu mleczarskiego,
 • wielkogabarytowych magazynów składowych i spedycyjnych,
 • wielkogabarytowych mrożni składowych oraz komór szokowego wymrażania,
 • modernizacji oraz adaptacji do nowych warunków istniejących instalacji chłodniczych,
 • instalacji technologicznych dużych mocy do chłodzenia pieców hutniczych i reaktorów produkcji klejów,
 • instalacji z oszranianiem gorącym gazem – hot gas defrost system,
 • instalacji chłodniczych zasilanych wodnymi roztworami glikoli (również z wykorzystaniem freecoolingu).

Nasza firma zajmuje się głównie projektowaniem i wykonaniem rozdzielni elektryczno - sterowniczych do agregatów chłodniczych, schładzaczy cieczy, zespołów sprężarkowych i automatyki dla komór chłodniczych, oraz pomp ciepła.

Poza chłodnictwem zajmujemy się automatyką w branży wod – kan i w przemyśle.

! ! nazwa
! ! nazwa

Wykonujemy projekty instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej - w szczególności:

 • wielokondygnacyjnych budynków biurowych wymagających indywidualnego rozliczania użytkowników ze zużytej energii,
 • serwerowni bankowych,
 • sal konferencyjnych i restauracyjnych,
 • instalacji klimatyzacji hoteli z wykorzystaniem fancoili.

Szesnaście lat praktyki zawodowej w projektowaniu instalacji chłodniczych, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej, gwarantuje, że świadczone przez mnie usługi w tym zakresie są kompletne, profesjonalne i rzetelne. Bogate doświadczenie projektowe uzupełnione o uczestnictwo w uruchomieniu i eksploatacji zaprojektowanych instalacji, dają Państwu „spokojny sen”, że zaproponowania rozwiązania są optymalne zarówno pod względem technicznym jak i inwestycyjnym. Opracowanie dokumentacji technicznej, na ogół prowadzone jest równolegle z oceną i optymalizacją kosztów inwestycyjnych wspomnianych systemów. Pozwala to na szybkie wykonanie na życzenie Inwestora zestawienia składowych instalacji na potrzeby przetargu. Gotowi jesteśmy również do wykonywania nadzoru i wsparcia technicznego w trakcie wykonywania zaprojektowanych instalacji.

W czasie, kiedy koszty energii stają się wyjątkowo znaczącym elementem eksploatacji instalacji, w oferowanych rozwiązaniach istotny nacisk kładziemy na efektywne zagospodarowanie energii odpadowej (ciepła skraplania) np. na cele podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie warunków zewnętrznych na ograniczanie czasu pracy zespołów sprężarkowych. Wykonujemy również symulacje i ocenę kosztów sezonowym zużycia energii elektrycznej oraz oceniamy czas zwrotu inwestycji energooszczędnych.

We współpracy z pracownikami naukowymi uznanych uczelni technicznych, dla użytkowników instalacji chłodniczych wykonujemy ekspertyzy zakończone oceną poprawności ich funkcjonowania oraz wytycznymi dotyczącymi ewentualnych usprawnień.