Automatyka

Projektowanie

Projektowanie

Nasza firma zajmuje się głównie projektowaniem i wykonaniem rozdzielni elektryczno - sterowniczych do agregatów chłodniczych, schładzaczy cieczy, zespołów sprężarkowych i automatyki dla komór chłodniczych